Merkedager Rendalen

Lista er nedskrevet av Karl M. Kværness (1916-92). Han var født og oppvokst på Utstu Lomnes i Ytre Rendalen og bodde hele livet der.

 

1.1.      Nyårsdagen

6.1.      Trettende dag jul

13.1.    Tjuende dag jul 

2.2.      Kjynnelsmess (Kyndelsmesse) 

25.3.    Mørmess (Mariamesse, Vårfruemesse) 

14.4.    Sommarmål (Sommerdag) 

1.5.      Gaukmesse

3.5.      Korsmesse om våren

15.5.    Halvorsøkk (Hallvardsmesse) 

17.6.    Botolvsmesse

24.6.    Jonsok

29.6.    Persok 

2.7.      Syftesok

8.7.      Kjell fut

20.7.    Marit vassause (St. Margret’s Day)

25.7.    Jacob våthatt

29.7.    Olsok 

3.8.      Vesle Olsok

10.8.    Larsok

24.8.    Barsok 

1.9.      Kvennknarren (Kvernknurren)

14.9.    Korsmesse om hausten

21.9.    Matismesse om hausten

29.9.    Mikkjelsmess 

14.10.  Første vinternatt 

1.11.    Helgemesse Alle helgens dag

2.11.    Alle sjelers dag

11.11.  Mortensmesse

23.11.  Klemetsmesse

25.11.  Karimesse

30.11.  Andresmesse 

4.12.    Barbromesse

6.12.    Nilsmesse

8.12.    Maria unnfanging

13.12.  Lussinatt

21.12.  Tomasmesse

25.12.  Juledag

En liten kommentar til denne lista: Noen av dagene i lista har et sterkt dialektisk preg. Dette gjelder både første og andre leddet. Ta for eksempel Kjynnelsmess, Mørmess og Mikkjelsmess, og for så vidt også Halvorsøkk. Betyr dette at disse dagene var i mer levende tradisjon i Rendalen? Dette i motsetning til andre dager som mer kan synes å være benevnt slik de har stått i almanakken eller anna litteratur.