Merkedager oktober

Oktober har navnet sitt etter det latinske tallet octo som betyr åtte. Det var nemlig den åttende måneden i den eldre romerske kalenderen. Vårt gamle navn var sædemåned.
Oktober har, som alle månedene, mange merkedager. Men den mest sentrale er vinterdagen – den 14. oktober.

Den første merkedagen i oktober er St. Frans, som er den 4. Det er minnedag for den hellige Frans av Assisi. Dagen var ”halv helligdag”.

            Den 7. oktober kalles Britemesse, og er minnedag for den hellige Birgitta fra Sverige, som grunnlag Birgittinerordenen og klosteret i Vadstena på 1300-tallet. Hun var en av de største helgenene i Norden. Begge disse dagene er markert på primstaven fra 1699 fra Vingelen.

            Så kommer vi til vinterdagen, den 14. oktober. Den kalles også vinternatt. Da begynte vinterhalvåret i det gamle samfunnet, og primstavens vinterside begynte med vinterdagen. Vinterdagen er en av de viktigste av de gamle merkedagene. Dagen kalles også Callistus, og er minnedag for ham.

Primstavtegnet for vinterdagen er oftest en vott. Men det kan også være et tre uten løv eller en stav. På Vingelsprimstaven er det trolig en stav.

Lukasmesse 18. oktober er minnedag for St. Lukas, som skrev Lukas’ evangelium og Apostlenes gjerninger.

Den 28. oktober er Simonsmesse, som er minnedag for apostelen Simon. Den kalles også To apostlers messe, etter Simon og broren Judas Thaddeus. Også de to sistnevnte dagene er markert på Vingelsprimstaven. Disse er mot venstre på bildet.

Sigurd Nergaard har ingen lokale merker og tradisjoner knytta til merkedagene i oktober. Har du noen, så kontakt oss på museumssenteret Ramsmoen. Likeså er vi interesserte i om det fins bevart gamle primstaver i bygdene våre, og få registrert disse.

            Over hele landet spår dagen vinterværet: Er det godt vær denne dagen, kan en vente en god vinter.