Merkedager mars

Måneden er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars. Vårt gamle navn har vært Thors måned, eller Vårmåned.
Blant merkedagene i mars må nevnes Gregorsmesse den 12. og Marimesse, eller Vårfruemesse, den 25. som de viktigste. Begge disse ga mange værvarsler for våren og ikke minst den kommende sommeren. Ellers har vi vårjevndøgn den 21. mars.

Gregorsmesse den 12. mars er minnedagen for pave Gregor I, som organiserte kirkesangen (derfor gregorianske kirkesang). Primstavmerket er gjerne ei due eller ei kråke. Kråka er for øvrig regna som en ”værprofet”, og det er mange værvarsler knytta til denne dagen.

På primstaven fra Vingelen har Gregorsmesse fått et veldig stort merke, som må vel tolkes som ei stor krone. Det er for øvrig mange lignende merker på denne primstaven, men den på Gregorsmesse er spesielt stor. Var denne dagen ekstra viktig i Vingelen?

            Gudmundsdagen den 16. mars er ingen stor merkedag, men er visstnok mest kjent på Østlandet. Det samme kan for så vidt sies om Gjertrudsdagen den 17. og Peter Martyr den 18. Gjertrudsdagen er knytta til Gjertrudsfuglen, og sagnet om hvordan hakkespetten ble til. Ingen av disse dagene har merker på Vingelsprimstaven.

            Vårjevndøgn, den 21. mars, bærer navnet Bendiksmesse. Det er minnedag for Sankt Benedikt, som stifta Benediktinerordenen. Det forekommer flere primstavmerker. Heller ikke denne dagen har merke på primstaven fra Vingelen.

            Siste merkedagen i mars er Marimesse om våren, eller Vårfruemesse, den 25. Den kalles slik for å skilles fra Marimesse om høsten (8. september). På ei merkedagsliste fra Rendalen kalles den Mørmess, sjølsagt ei dialektisk sammendragning av Marimesse. Dagen er til minne om dagen da jomfru Maria vart forkynt at hun skulle bli med barn. Primstavtegnet er oftest ei krone, eller en kvinneskikkelse eller et kronet hode som tegn for Maria som himmeldronninga. Tegnet på Vingelsprimstaven må vel tolkes som ei krone.

 

Godvær i mars varsla en svær attpåvinter vart det sagt i Østerdalen. Og er det storlinne (veldig godvær) i mars, så blir det en dårlig sommer.

I Østerdalen varsla klarvær på Gregorsmesse et godt år. Det vart også sagt at hvis det drypper tre dråper fra nordsida av kirketaket denne dagen, så blir det en god vår. Ved denne tida var kråka ventende i Dalsbygda: ”Gregorsmøss må dokk vente meg, Marimøss kjem e no visst, og kjem e itte da, så kjem e om det er på en stav”.

            I Ytre Rendalen heter det om isen i åa nord for Lomnessjøen: ”Mørmess klen, sammarmål ren”.

Marimesse er det knytta spesielt mange værvarsler til, også i Østerdalen:

-          Været natt til Marimesse skal holde seg i tre uker.

-          Frys det natta før Marimesse, skal det bli kaldt i tre uker.

-          Frys det de tre første nettene etter Marimesse-ny, kan vi ikke vente godvær før vi har hatt tre kalde ny. (ny = nymåne)

-          Skin sola godt på Marimesse, blir det en varm august.

Les litt generelt om primstaven og merkedagene  her.

Les mer om primstaven fra Vingelen  her.