Merkedager juni

Måneden er oppkalt etter den romerske gudinnen Juno. Våre gamle navn kunne være Solmåned eller Sommermåned.
Viktigste merkedagen i juni er St. Hans eller Jonsok den 24. Skjønt i dag forbinder vi vel midtsommer mest med St. Hans-kvelden den 23., da vi gjerne brenner St. Hans-bål.

Skoklefallsdagen eller Rasmusdagen den 3. juni er minnedag for den hellige Erasmus, som vart torturert med spisse gjenstander, noe som også går att i primstavtegnene. Men dagen er ikke markert på primstaven fra Vingelen. Det er heller ikke Kolumbamesse, eller Kolbjørn med laksen, den 9. eller Vitusmesse den 15. Derimot har vingelsprimstaven et merke den 10. juni. Men det er en dag som ikke står i litteraturen om merkedager.
    Den 17. juni er minnedag for benediktinermunken Botolf. Primstavmerker kan blant anna være kors, bispestav eller strå. På vingelsprimstaven er det et kors med ei ekstra arm. Denne dagen åpna lagtingene.
    Den 21. juni er det sommersolverv. Primstavtegnet er oftest ei sol. Vingelsprimstaven har ikke noe tegn denne dagen, men derimot ei sol på St. Hans-dagen. Og sol eller timeglass er vanlige primstavtegn den dagen.
    St. Hans eller Jonsok, den 24. juni, er en våre aller største og viktigste merkedager. Det er minnedag for døperen Johannes’ fødsel. De to navnene på dagen kommer av norske kortformer av navnet: Hans og Jon. Endelsen –ok kommer for øvrig av ordet vaka, som betyr våke, fordi folk våket i kirkene natta før slike store merkedager.
    Det er mange tradisjoner knytta til St. Hans, og mange går trolig tilbake til den hedenske midtsommerfesten. Ilden i form av St. Hans-bålet var vern mot onde makter. Dette var nemlig ei farlig tid. Heksene hadde messe denne natta. Og denne kvelden ser du ikke noen skjærer, for de er med heksene på messa deres! En del steder var det tradisjon med valfart til hellige steder på Jonsok.
    Persok eller Petersmesse den 29. juni er minnedag for apostlene Peter og Paulus. Dagen kalles også Per med gullnøkkelen, som henspiller på Peters rolle i himmelriket. Primstavmerket er oftest en nøkkel, noe merket på primstaven fra Vingelen trolig også kan tolkes som.

Bålbrenning på St. Hans-kvelden er gammel tradisjon i Nordøsterdalen, som de aller fleste steder.
Et par gamle værtegn kan nevnes: Regn jonsoknatta varsler en våt høst i Østerdalen. Men Jonsokregn gjør jorda rein for mark.
Ellers ser det ut til å være få tegn knytta til merkedagene i juni. Kjenner du noen lokale tradisjoner, så ta kontakt!

Les litt generelt om primstaven og merkedagene  her.

Les mer om primstaven fra Vingelen  her.