Kulturminnedag ved Lovise Hytte

14.september kl. 11:00 - 15:00

  •  (Foto/Photo)

Fremtidens kulturarv

Foredrag:

Per Hvamstad: Kulturminner og kommunens kulturminneplan.

Maren Agnethe Wadet Lund: Fremtidens museumsformidling: innovasjon og utfordringer

Omvisning på smeltehytteområdet med kraftstasjoner. Innblikk i skjøtsel av kulturminnet; skal vi bekjempe krattvekst eller la naturen ta området tilbake

Kultursti.

Kunstutstilling i formidlingsbygget: malerier av Asbjørn Petershagen

Elise og hesten Nils kjører tur med vogn. Mulighet for barneridning.

Kaffe på svartkjele og grilling hvis været tillater det.

 
Hovedarrangør
Lovise Hyttes Partisipantskap