Lansering digitaliserte intervjuer Jon J. Meli

100 kassetter med intervjuopptak er digitalisert.
Anno Musea i Nord-Østerdalen har nå registrert alle de 106 intervjuene som er digitalisert, på PRIMUS.
De vil bli publisert på Digitalt Museum 1.september .

Vi markerer dette med et lanseringsarrangement på Ramsmoen 1. september kl. 19.00.

Astrid Haug vil fortelle litt om selve prosessen med å få digitalisert alle intervjuene som Jon J. Meli har gjort. Anno Musea i Nord-Østerdalen har lagt intervjuene ut på Digitalt Museum.

Hovedpersonen selv vil naturligvis være tilstede ved lanseringen.

Kaffe og biteti.

Hjertelig velkommen