Hopp til hovedinnhold

Informasjon Folldal

Folldal kommune er yngste kommunen i regionen, utskilt fra Lille-Elvedal kommune (Alvdal) i 1914. Men området har funn som viser at bygda og fjellene omkring har vært brukt helt sia steinalderen. Den første faste bosettinga kom på 1600-tallet. Etter funn av malm kom det i gang gruvedrift i 1740-åra. Denne lå nede fra omkring 1878, men i 1906 starta oppbygginga av ny gruvedrift i Folldal. Det førte til stor befolkningsøkning, noe som ga grunnlaget for egen kommune. Folldal var opprinnelig delt ved at øvre delen hørte gammelt av til Lesja i Gudbrandsdalen og nedre delen til Tynset i Østerdalen, fram til 1860-åra, da hele bygda vart en del av Lille-Elvedal.Gruvedrifta foregikk flere steder, men i 1970 var det slutt i siste gruva i Folldal. Da var Tverrfjellet gruver ved Hjerkinn på Dovrefjell i gang. Der vart drifta nedlagt i 1993. Folldal kommune har etter det hatt et stadig synkende befolkningstall.

Folldal bygdetun, Uppigard Streitlien. Under bygdetunet ligger også Vassaga i Mellomsbekken, Kverna i Kvita og Ryeng skole. Dessuten må nevnes Folldal gruver, med gruvemuseum og nasjonalparksenter. En interessant natursti med informasjon om et stort fangstanlegg fins i nærheten av bygdetunet.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2