Husene på Husantunet

Skissen av tunet på Nordre Husan er tegnet av arkitekt Arne Berg i 1943. Like nord for eldhuset (bryggerhuset) står et nyere brønnhus.

  • Skisse av tunet på Nordre Husan, tegnet av arkitekt Arne Berg i 1943. Like nord for eldhuset (bryggerhuset) står et nyere brønnhus. (Foto/Photo)
    1/1

1. Sommerstue
2. Vinterstue
3. Buloftet
4. Vetl'bua
5. Skålen
6. Stabburet
7. Vetl'buret
8. Bryggerhus (eldhus)
9. Brønnhus (ikke på tegningen)
10. Do

11. Fjøs
12. Fjøsløe
13. Sauefjøs
14. Låve (kornlåve)
15. Løe
16. Stall med løe
17. Smie (nå flyttet til nedsiden av jernbanen)
18. Bastue