Hopp til hovedinnhold

Heistårn ved St. Thomas gruve

Heistårn i St. Knutsgruve
Ved St. Thomas gruve finnes det eneste byggverket som står igjen etter gruvedrifta i Tron-området. Det er et heistårn over ei ca. 60 meter dyp sjakt. I bunnen er det drevet ganger på ca. 20 meter (feltort) i tre retninger. Drifta her pågikk i siste del av 1880-årene av Tronsli Grubebolag, og av A/S St. Knut i 1907 og et par år fremover. Heistårnet ble restaurert i 1993.


Heistårn i St. Knutsgruve

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2