Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten tilbyr kvalitetsbevisst konvertering av fysisk materiale til digitale formater. Vi utfører oppdrag ved hjelp av moderne utstyr for digitalisering i nyoppussede lokaler og med kompetent arbeidskraft.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Digitisering vs. digitalisering.

I en høyteknologisk verden er det vesentlig å skille mellom digitisering og digitalisering, hvor det førstnevnte begrepet beskriver prosessen med å omforme informasjon til binære 0-er og 1-er. Digitalisering, på den andre siden, er utnyttelsen av digitisert materiale til å skape større forståelse eller skaffe seg et konkurransefortrinn, dvs. kombinere informasjon med menneskets nysgjerrighet og oppfinnsomhet. Vårt mål er å hjelpe deg å bidra til at digitiseringen fører til digitalisering – enkelt, ikke sant!?

I henhold til Store norske leksikon er digitalisering, «… å gjenskape en fysisk prosess, hendelse, eller et fenomen digitalt, i form av tallverdier til en gitt matematisk modell. Betydningen brukes blant annet om digitalisert lyd og bilde.»

E varietate occasionum

Digitalisering av fysisk materiale gir store muligheter for bruk av kjent informasjon i nye sammenhenger. Det blir enklere å finne det du er ute etter, men informasjonen kan også kombineres med andre typer data. Og selvfølgelig gir det en god følelse å ha visshet om at viktig materiale er bevart for ettertiden. Vi registrerer alle data inn i databaser etter ønske eller på egen harddisk med redundante løsninger for sikkerhetskopiering.

Dyktige registratorer

Våre registratorer rekrutteres fra lokale arbeidsmarkedsbedrifter og har selvfølgelig gode IT-kunnskaper, men ofte handler registrering om mer enn bare arbeid ved PC-en – det er også viktig å kunne tolke informasjon og behandle den på riktig måte. Derfor består arbeidsstokken av en blanding av yngre og mer erfarne, med ulik yrkesbakgrunn.

Gode råd er billige

Hvis du er usikker på hva en skal gjøre med materialet du besitter, kan vi gi råd om lagring og oppbevaring av data.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om dine behov.

Tjenester: Digitalisering etter dine behov

Digitalisering etter dine behov

 • Vi tilbyr:​Skanning av katalogkort, protokoller, dokumenter, fotografier.
 • Avfotografering av formater som ikke lar seg skanne på vanlig vis.
 • Ripping og kopiering av lyd.
 • Registrering i databaser, mot dedikerte harddisker, proprietær programvare etc.
 • Transkribering av lydopptak, intervjuer o.l.

Arbeidsflyten vår

Digitaliseringsenheten er et viktig ledd i enhver digitaliseringsstrategi. Vi skanner inn lister, rapporter, undersøkelser, dokumenter, journaler, registre, protokoller, kontrakter, journaler, kirkebøker, kataloger, katalogkort og andre analoge informasjonskilder. Deretter lagres informasjonen og/eller filene i databaser som erstatter ordinær lagring, oppbevaring, magasinering eller annen dokumentoppbevaring med en form for e-arkiv eller digitalarkiv

Vi følger Arkivloven når det gjelder lagring og oppbevaring av elektroniske dokumenter. Det innebærer bl.a. at PDF-filer lagres som PDF/A-1b og at alt materiale først skannes inn i formater uten datatap.

 • (Foto/Photo)
  1/1

Om oss: Kvalitet og kreativitet

Digitaliseringsenheten for Anno museum ble etablert på Tynset i 1.1.2017.

Bakgrunnen var behovet for å digitalisere museets protokoller. Tjenesteomfanget har med tiden blitt utvidet, i tillegg til at overskytende kapasitet benyttes til å utføre tjenester for eksterne kunder.

Vi samarbeider med lokale arbeidsmarkedsbedrifter og tilbyr arbeidstreningsplasser og varig tilrettelagte arbeidsplasser. Enheten er dimensjonert for åtte registratorer i 100 % stilling.

Digitaliseringsenheten er faglig underlagt Dokumentasjonsenheten ved Anno Museum, mens personalansvar er lagt til museumsdirektøren ved Musea i Nord-Østerdalen. Den daglige driften av enheten ledes av en arbeidsleder som er ansatt ved Anno museum.

Kontakt oss

Vi gir deg gjerne mer informasjon eller finne ut om tjenestene vi tilbyr.

Vi er sentralt plassert ved Ramsmoen på Tynset, i tilknytning til Anno museums lokale avdeling, Musea i Nord-Østerdalen. Lokalet er fysisk plassert i gammelbygningen og er tilgjengelig mandag–fredag fra kl. 8.00–15.30.

Digitaliseringsenheten
v/ Musea i Nord-Østerdalen
Kongsveien 6
2500 Tynset

Telefon: 41 56 37 03
E-post: geir.arne.maelan@annomuseum.no