Digitaliseringsenhet er åpnet på Ramsmoen

Digitaliseringsenheten er underlagt Dokumentasjonsenheten ved Anno Museum og har ved full drift én arbeidsleder og åtte registratorer. Enheten holder til i delvis nyoppussede lokaler i gammelstua v/ Musea i Nord-Østerdalen på Tynset.

Formålet med digitaliseringsenheten er å digitalisere Anno Museums samlinger, slik at alle gjenstandene etter hvert blir tilgjengelige for både publikum og i forskningsøyemed via Internett.

Arbeidet består i å skanne katalogkort og protokoller med oversikt over museets gjenstander og deretter registrere innholdet i disse skannede filene inn i museets database.

Registratorene rekrutteres av den lokale arbeidsmarkedsbedriften Meskano, og formålet er flerdelt: å gi generell arbeidstrening, avklare arbeidsevne eller oppnå spesifikk kompetanseheving.

Digitaliseringsenheten tar også på seg oppdrag for eksterne kunder ved behov. Ta i så fall kontakt med Erik Tobias Taube eller Bersvend Salbu.

 • Dokumentasjonsenheten
  1/3
  Dokumentasjonsenheten Foto: Torgeir Rennemo
 • Inventar dokumentasjonssenter
  2/3
  Foto: Torgeir Rennemo
 • Dokumentasjonssenter
  3/3
  Foto: Torgeir Rennemo