BP-stasjonen på Grimsbu

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Stasjonen ble oppført i 1955 for det engelske oljeselskapet BP. Bensinstasjonen på Grimsbu med det utkragete taket er i svært liten grad forandret, og har høy grad av autentisitet. Miljøet viser på en pedagogisk måte hvordan nye”institusjoner” bruker ny arkitektur som en del av markedsføringen. Stasjonen har derfor pedagogisk verdi. (Kilde: Hedmark Fylkeskommune)

Les mer om bensinstasjonen på Grimsbu

Her finner du BP-stasjonen på Grimsbu