Hopp til hovedinnhold

Biblioteket på Ramsmoen

Museumssenteret Ramsmoen har et omfattende bibliotek som både er håndbibliotek for de ansatte, og er tilgjengelig for besøkende.

Museet har gjennom åra bygd opp et stort og innholdsrikt bibliotek. Det består av 5-6000 bøker og hefter. Her fins mye litteratur om historie i videste forstand, lokalhistorie fra vår region og andre steder, og forskjellig litteratur med lokal relevans. Vi kjøper inn aktuelle bøker, men vi er også veldig glade for å få et eksemplar av lokale utgivelser!

Biblioteket er plassert i tredje etasje i hovedbygninga Stallen på museumssenteret Ramsmoen på Tynset. Det er først og fremst et håndbibliotek for museumssenterets ansatte. Det er også tilgjengelig for publikum, men er ikke et utlånsbibliotek.

Søk i boksamlingen vår

Musea i Nord-Østerdalen sitt bibliotek er søkbart gjennom en felles base i biblioteksystemet Oria.

Dette er søk i hele Anno (fylkesmuseet) sine biblioteker. Du kan avgrense søket til avdeling Musea i Nord-Østerdalen under "Avdeling" t.h. Rett t.v. for søkefeltet kan du endre søket fra dette ("Mitt bibliotek") til "Norske fagbibiliotek".

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2