Hopp til hovedinnhold

Barkald skole

Barkald skole
Barkald skole
1892 vedtok ”Herredstyrelsen” (kommunestyret) at det skulle opprettes egen skolekrets med navnet Barkald skole. ”Kredsmøde for Barkald Skolekreds” besluttet å oppføre en skolebygning i nærheten av Barkald Vokterbolig på tomt gitt av Johs. Urstrømmen og Jakob Grøtting. Totalkostnadene for bygging av skolehuset og uthusbygningen var i følge regnskap referert i august 1894 på kr 1 660,87. De mottok et ”Amtsbidrag” på kr 535,72, og kretsmøtet bestemte at det resterende skulle utlignes på kretsene Barkald og Strand. Protokollene fra kretsmøtene i årene framover viser at det stadig var konflikt mellom kretsene Barkald og Strand, ikke minst omkring den økonomiske fordelingen. Skolestyret foreslo etter hvert at kommunen skulle overta skolehuset på Barkald, og på kretsmøtet 16. desember 1900 ble det vedtatt en enstemmig uttalelse om at kretsens skattepliktige ønsket en kommunal overtagelse.

Skoleåret 1942/43 hadde barnetallet kommet ned i 6, og dette ble det siste året med undervisning på Barkald skole. Elevene ble overført til Strand skole. Katrine Sørhus var lærerinne i kretsen fra 1922 til 1943, med unntak av skoleårene 1929/30 og 1933/34.

Det siste kretsmøtet som er bokført ble holdt i april 1960. Det ble da vedtatt å be om at Barkald krets skulle bli offisielt nedlagt og innregulert i Strand skolekrets.
(Kilde: Museumsanlegg i Alvdal, Barkald skole, ved Oddvar Husom)
  • kateter i barkald skole
    1/2
  • Klasserom Ryeng skole
    2/2
    Klasserom Ryeng skole
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2