Hopp til hovedinnhold

Årbok for Nord-Østerdalen 2007

Ola Jonsmoen: Norge, Norge. Hytter og hus, og ingen borge.

 

Kjell Aukrust: Hus og landskap, tegninger

 

Signe Finne Seim: På veg – frå Vestlandet til Østerdalen

 

Harald Stanghelle: Målaren Kjell Aukrust

 

Helga Reidun Bergebakken Nesset: Bånklæe før i ti’n – om spebarnstøy frå slutten av 1800-talet

 

Helge Christie: Hva er “rett” surpølse?

 

Trygve Nesset: Gammelbustaen nordmed Femund

 

Trygve Nesset: Koversjøen – eit interessant namn i Vingelen!

 

Anders Often og John Thomasgaard: Kiosken – “Alle barnas sparebøsse”

 

Øyvind Jæger: Drømmemanesjen

 

Hans Jacob Bull: Nordre Østerdalen sorenskriveri for 100 år siden – en skisse

 

Arne Dag Østigaard: Ivar Mortensson Egnund 150 år

 

Ola Jonsmoen: Originalen som foreina det uforeinlege

 

Trond Berg Eriksen: Ivar Mortensson Egnund – målmann, anarkist og kristen

 

Jon Olav Ryen: Ivar Mortensson-Egnund og kristendomen

 

Ingeborg Donali: “Snakk maale dit bonde, og gjev inkje sonen din lov til aa knote"

 

Andreas G. Lombnæs: “Sovande ser eg, vaken jeng eg drøimer”. Dikteren Ivar Mortensson Egnund

 

Per Hvamstad: Ivar Mortensson Egnund og politikken

 

Maren Kværness Hallberg: Skomakeren som ikke ble ved sin lest – om Oskar Skaug og Trondhjem Musikskole

 

Thor P. Broen: Påskeflyging i Rendalsfjellene 1934

 

Kirstine P. Tallerås: Pulsvantar/håndringar

 

Per Hvamstad: Kaffekvernhuset – eksempel på lokal byggeskikk

 

Arne Espelund: Løst og fast om et gammelt metall

 

Amund Spangen: Gardsturisme i Hodalen

 

Amund Haugen Steinbakken: Steinalder i Nord-Østerdalen – en masteroppgave og formidlingen av arkeologi

 

Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Årsmelding 2006

 

Henrik Stinessen, årets fotograf

 

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2