Hopp til hovedinnhold

Årbok for Nord-Østerdalen 2006

Ola Jonsmoen: Hanestad – eit rendalsk sidesteg inn i ruteboka for NSB

 

Egil Simensen: Oksehamna i Magnilldalen 1929 – 1960

 

Odd Tjade: Husmenn i Tynset prestegjeld på 1600-tallet og noe inn på 1700-tallet

 

Helga Reidun Bergebakken Nesset: Saltsleiken – om salt-tasker, salt-pyngler og busleik

 

Kristin Dæhlie: Klesvask i Alvdal. Fra lut og kaldt vann – til elektrisk “samaritan”

 

Per Hvamstad: Byggeskikk i Forolhogna

 

Anders Often: Et unikt funn av blodtopp

 

Kirstine Prestmoen Tallerås: Pappaskalle, mammaskalle og akantusrosa – om skrivabrødtradisjonen i Folldal

 

Vigdis Vingelsgaard: Figurer på stabbursvegg i Erlien, Tolga

 

Rachel Haarseth: Dekorasjonsmaleriet – den lavere malerkunst

 

Per Finne: Per Mortenson, 1855 – 1927

 

Åge Kristoffersen: Taubane 1 Folldal – Alvdal

 

Arne Dag Østigaard: “Queckne Berrigmandskierckes til bliffuelse”

 

Amund Spangen: Osflaten østre og byggeskikken i Os

 

Maren Kværness: Dagboka til Carl Olsen Hagen

 

Jostein Vormeland: Natur og menneske i Jacob Breda Bulls folkelivsromaner

 

Per Hvamstad: Holøyen skole – fra skolestue til vevstue

 

Jon Holm Lillegjelten: Tolgen hyttestue

 

Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet Virksomhetens beretning 2005

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2