Hopp til hovedinnhold

Årbok for Nord-Østerdalen 2003

Hans Jacob Tronshaug: Orgelet i norsk tradisjon – orgler i Nord-Østerdal. En orgelhistorisk oversikt

 

Egil Simensen: Dølen – matadoren i dølfeavlen

 

Annar Avlesen: Minner fra oppveksten ved Bellingmo stasjon

 

Idar Tollan: Kunsten å skaffe seg oppdrag. En historie om hvordan Tolga kirke fikk ny altertavle

 

Helga Reidun Bergebakken Nesset: Værhetta i Nord-Østerdalen – mellom nordisk tradisjon og urban bymote

 

Gunhild Førland: Lua – symbol og signal – en samtidsdokumentasjon om luebruk blant ungdom i Nord-Østerdalen

 

Per Hvamstad: Søren Steen-Johnsen 1903-1979. Minneutstilling

 

Ole Bjørn Salvesen: Jacob Breda Bull – rendøl, forfatter og samfunnsmenneske

 

Hans Henrik Bull: Bruken av kilder i Jacob Breda Bulls forfatterskap

 

Odd H. Tjade: Bock-ene på Røros og i Nord-Østerdalen

 

Knut Andresen: Nord-Østerdal mellom Nidaros erkebispesete og Hamar bispedømme

 

Margot Randmæl: Dølvad og Orkelbog på Kvikne

 

Årsmelding for Stiftelsen Musea i Nord-Østerdalen, Museumssentret Ramsmoen 2002

 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1