Aktivitetsdag

«Kanerli-gruppa» med aktivitetsdag for unger