• 1.mai Alvdal 1918 (Foto/Photo)
    1/1
    "Førstemai i Alvdal 1918". Fotograf ukjent
  • 1.maitog Alvdal (Foto/Photo)
    1/1
    1.mai Alvdal 1981 Arbeidets Rett