Besøkssteder Tolga

Tolga kommune ligger nord for Tynset. Den omfatta før bådeTolga og Os kommuner, under navnet Tolgen. Jordbruket har alltid vært en viktig næringsvei i kommunen. Rørosverket hadde smeltehytte på Tolga, og bygdene østover er i stor grad bosatt i forbindelse med kølbrenning for dette verket. Bygda Vingelen i vest er kjent for sin gamle bebyggelse.

I Sentrum finner du Dølmotunet, en levende museumsgard med griser, lam, killinger, høner, kalver, hester, gardsarbeid og håndverks- og husflidsaktiviteter gjennom hele sommeren. Her kan du oppleve krokvelder på utvalgte fredager og lørdager, matlaging og håndverk- og husflidsaktiviteter på tirsdager og torsdager. Til sammen rundt 40 små og store arrangementer i løpet av Sommeråpent på Dølmotunet.

I Vingelen finner du Vingelen kirke- og skolemuseum. Her finner du gjenstander fra eldre kirker i bygda, og flere middelaldergjenstander. Nyoppsatt eldre østerdalsstue fra 1697, brukt som fattighus, sist som diktarstue for Eystein Eggen.

Sør-øst i Tolga kommune ligger Rausjødalen setermeieri – Nord-Europas første samvirkemeieri.