Interessante personer

Her vil det etterhvert komme artikler om personer av stor interesse for både lokalt og nasjonalt.