Utstillingsåpning "Ottar E. Akre og trekkspillet"

Lørdag 25. juni kl. 12.00-12.30

Utstillingsapning.tif (Foto/Photo)

  • "Trekkspillets plass i kulturhistorien og Ottar E. Akres plass i trekkspillhistorien". Foredrag ved prof.em. Jon Faukstad, Musikkhøgskolen

  • Musikalske innslag ved Jon Faukstad og Håvard Svendsrud.

  • Maren Kværness Halberg forteller om arbeid med utstillingen.

  • Formell åpning ved Per Ivar Strømsmoen, kultursjef i Rendalen

Åpne utstillinger og kafé til og med kl. 17.00.

Flere musikalske innslag gjennom dagen.Velkommen!