Temakvelder

I løpet av juli vil det hver torsdagskveld bli arrangert kvelder der temaet er lokalhistorie.

4. juli kl. 19.00: Tynsetbranden ved Jon Ole Hokstad

11. juli kl. 19.00: Gamle Nebyved Jan Inge Nordeng

18. juli kl. 19.00: Hesten i bergverksdrifta i regionen ved Egil Simensen

25.juli kl. 19.00: Fotokveld ved Per Arne Tollefshagen