«Sannheta om Trefoldigheta, da vingelsingan bygde kjerkja»

Et lite spelstykke med mye sang og musikk

I flere somre har vi hatt fornøyelsen av å kunne invitere til små utespel ved Museet i Vingelen.

Årets spel tar for seg hendelser i Vingelen i perioden 1874-1882. I denne perioden ble den den nye kjerka bygd i 1880, og den gamle Trefoldighetskjerka revet et par år senere. Dette var en aktiv periode for bygda på flere områder, blant annet med opprettelse av eget butikk-utsalg. I denne perioden kom jernbanen oppover Østerdalen, smelthytta på Toljen ble lagt ned, og immigrasjonsbølgen te Amerika og Canada preget området.

Stykket er skrevet og regissert av Rolf Norsen. Som skuespillere har han med seg Synne Løvik, Inga Trøan Sundt og Kjell Gransletten, alle tre med erfaring fra siste års spel. Disse opptrer i rollene som gardskjerring Kjersti Nygård Røe, nabo Kjerstina Storgjelten og utsalgsansvarlig Amund Jonssen Røe.

Amund Jonssen Røe var en meget aktiv mann, utsalgsansvarlig for Forbruksforeningen i bygda, kirkeverge, første formann i Skytterlaget og kasserer for bygging av nykjerka.

Handlingen starter med at damene er superfrustrert over sendrektigheta i det å få ny og varm kirke De har nok en gang «frøsse seg forderve’» i den iskalde Trefoldigheta.

De setter derfor i gang med å lage små konserter med datidens musikk, i akapella og med autoharpe og kjeler som komp. Målet er: Mer peng i byggekassa og mer fart på trege gubber!

Stykket vil vare ca. 40 minutter og spilles utendørs foran Museet, en spel-plass med flott utsikt over bygda.

Velkommen til teateropplevelse med alvor og skjemt, musikk og sang.