Ryeng skole åpning

Skolehuset er ferdig restaurert, og det er tid for å markere dette
Vi innbyr til ei skolehistorisk stund i den gamle skolestua

Lørdag 18. juni kl. 12:00

  • Orientering om restaureringa av bygget

  • Kåseri om skolehistoria i Folldal

  • Kåseri om Ryengskolens historie

  • Kaffe og biteti

  • Framvisning av gamle bilder

Velkommen!


Arrangør er Historielaget Frederiks Gave

i samarbeid med Folldal kommune og Anno Musea i Nord-Østerdalen