Velkommen til skog, fjell, villmark, stillhet, hyggelig lokalbefolkning og rike muligheter for friluftsliv i Rendalen