Rendalen bygdemuseum, Bullmuseet

  •  (Foto/Photo)

Tunet på Bullmuseet.

Drengestua.

Tunet på den gamle prestegården er rekonstruert etter hvordan en storgård som denne kunne sett ut omtrent på Bulls tid. Det røde tømmerhuset er drengestua. Det pleide å være en forpakter i prestegården, og han bodde gjerne i drengestua. Ofte hadde han familien med. Denne stua er flyttet til Bull-museet fra Øvre Sveen, den er bygd 1844. Her bodde Gammel-Håkå, sønn til Gunhild Brinktmann og sersjant Ole Haagensen. Vi kjenner Gammel-Håkå også fra ”Gammel-Håkås fortellinger”.

Loftsbygningen er fra første halvdel av 1700-tall og sto opprinnelig på Bjønngar’n. Der loftsbygningen står i dag sto på Bulls tid et bygg som ble kalt ”Nysalen” med blant annet bispeværelse i andre etasje.

Stabburet.

Stabburet sto i prestegarden da Jacob Breda Bull vokste opp og er fra 1700-tallet. Fugleburet under mønet er laget av Tusen-Mikkel, Bulls gode venn og prestegårdens altmuligmann. Stabburet huser i dag gammelt fangstutstyr og gjenstander som har vært brukt i matlaging og meieriproduksjon. 

Bak våningshuset finner du prestegårdens perle: hagen. På Bulls tid var det både prydhage og kjøkkenhage, epletrær, bærbusker, blomster, grønnsaker og urter. Til og med en mistbenk hadde de i hagen. Nå er det Øvre Rendal Hagelag som steller hagen. Og rett innenfor prestegårdsporten på høyre hånd finner du Bulls kjente og kjære dyrehelter begravet; hesten Vesleblakken og hundene Ajax og Hektor, som sloss i ”Ulveslaget”.

Rendalen bygdemuseum, Bullmuseet ligger ved fylkesvei 30 like sør for Øvre Rendal sentrum.Museet er tunet på prestegarden i Rendalen, som var prestegard til 1880.Dette er fødestedet til forfatteren Jacob Breda Bull (1853-1930). Han var nært knytta til Rendalen, og på museet finner en hus og gjenstander med tilknytning til hans rike forfatterskap. Hovedbygninga er møblert med gjenstander fra Bulls dager.Ute på tunet står Vesleblakken og kjørekaren Ola Jonsen Styggpåjord, kjent fra Bulls diktning og her forma i bronse av Tor Skjølsvik.

Rendalen bygdemuseum er et aktivt museum med flere faste aktiviteter gjennom sommersesongen.

Rendalen bygdemuseum har sin spesielle forankring i Gammelprestgården og prestesønnen Jacob Breda Bulls rike forfatterskap. Bull ble Norges meste leste forfatter, og han ga ut over 60 bøker. Mest kjent er nok fortellingene om Vesleblakken, Glomdalsbruden og Jørund Smed, som hadde Rendalen som sitt utgangspunkt.

Av og til fremføres skuespill basert på Bulls fortellinger på tunet, og prisen "Vesleblakken" deles ut til personer som har gjort en veldedig innsats utover det vanlige. Musikklivet er viktig i Rendalen, og på museet finner du også en utstilling viet trekkspillpedagogen Ottar E. Akre, som vokste opp i Rendalen.