Rendalen

Rendalen er en kommune i Østerdalen i Hedmark. Den grenser i nordvest mot Alvdal og Tynset, i nord mot Tolga, i øst mot Engerdal, i sør mot Trysil og Åmot, og i vest mot Stor-Elvdal.Rendalen kommune omfatter det meste av Rendalen, en sidedal til Østerdalen. Kommunen omfatter dessuten den nordlige delen av Storsjøen, store fjellområder øst for Rendalen og en mindre del av selve Østerdalen. Naturen er karrig med mye sandgrunn og furuskog. Kommunen er 3 174 km² stor, og er dermed Sør-Norges største i utstrekning. Kommunen har hatt en markert befolkningsnedgang helt siden slutten av 1960-tallet da det bodde godt over 3000 personer i Rendalen kommune. I hver tiårsperiode siden 1973 har befolkningen gått ned med rundt regnet 300 personer til 1 885 innbyggere (pr. 1. januar 2015). 

Severdigheter i Rendalen er blant annet Jutulhogget,  Bull-museet, Fiskevollen og Sølen.

Les mer om Bull-museet i pdf under.