Hopp til hovedinnhold

Oddentunet med brønnvippe
Narbuvoll skole
Mann på jernbanestasjon

Os ligger i Nord-Østerdal, helt nord i Hedmark fylke og strategisk plassert på aksen mellom Trondheim og Oslo.

Os museum ble opprettet i 1983 og er et kulturhistorisk museum hvor objektene er bevart på sin opprinnelige plass. Museet eies og drives av Os kommune, og inngår i ansvarsområdet til Musea i Nord-Østerdalen.

Rørosmuseet har faste dager med omvisning i sommersesongen. De andre objektene har åpent etter nærmere avtale eller ved spesielle arrangementer.

Kullbrenning, kullkjøring og bosetting på Narjordet

Bygda Narjordet oppstod gjennom kullbrenning, og dette la også grunnlaget for god økonomi og velstand i bygda.

Gjennom Oddentunet gikk også handelsveien mellom Dalarna i Sverige og Røros, og gården ble en skysstasjon med overnatting, handels- og posttjenester. Storhetstiden til Narjordet varte i 200 år. På slutten av 1800-tallet ble trekull utkonkurrert av steinkull og koks, og Røros Kobberverk fikk rikelig tilgang til dette etter at Rørosbanen åpnet. Da kullbrenningen avtok, hadde gårdsdrifta alt blitt et stadig viktigere livsgrunnlag. For Narjordet sikret dette fortsatt bosetting og nye levebrød.