Olsokspelet i Tylldalen 2021: Bak lengste mil

I slutten av juli inviterer vi til spel på Tylldalen bygdetun - denne gangen i koronavennlig kammerspillformat! Olsokspelet i Tylldalen fyller 45 år i år og er med det landets nest eldste spel.

  •  (Foto/Photo)

Årets spel er Bak lengste mil, der handlingen er satt til en gård i den vesle fjellbygda Tylldalen en gang på 1100-tallet. Vi møter menneskene her midt i en tid med store endringer: Kristendommen og den nye trua som er i ferd med å få fotfeste i landet reiser mange spørsmål. På denne lille gården i Nord Østerdalen, langt fra Nidaros, slites de mellom tro og tvil, kirkebygging og slått, himmel og jord. Det blir konflikt og kjærlighet - og selvfølgelig vakker musikk!

  •  (Foto/Photo)

Spelet som spilles i år er den bearbeidede utgaven av Bak lengste mil fra 2012. Denne versjonen er kortere enn det opprinnelige spelet, og musikken er omarrangert for stryketrio i motsetning til den opprinnelige kvintetten. Konfliktene spisses ytterligere og musikken settes i sentrum.

  •  (Foto/Photo)

På scenen står Lars Tingelstad, Knut Stiklestad, Kristina Horten, Haakon Smestad, Åsmund Lockert Rohde, Elias Skjærstad, Halvor Horten og May-Torill Horten.

I orkesteret sitter Siri Snortheim, Åse Ree og Ingrid Wisur.

  •  (Foto/Photo)

Varighet: ca. 75 minutter

Forestillingen spilles 30. og 31. juli, kl. 19 begge dager.

Informasjon og billetter: www.tylldalspelet.no

Det blir mulighet for kjøp av mat og drikke i forkant av forestillingen.

Velkommen til olsok i vakre Tylldalen!

Foto: Cathrine Ruud (2012)