Nordøsterdalsseminaret 10. november 2018

Sted: Folldal Gruver

Årets tema: «Gruvevirksomhetens påvirkning på vår region»

Spennende foredrag

Omvisning på Verket

Pris: kr 250,- inklusiv lunsj

Påmelding innen 6. november til Musea i Nord-Østerdalen
E-post: nord@annomuseum.no  eller telefon 62 48 08 70.

Arrangører:

Stiftelsen Nordøsterdalsmuseet og Anno Musea i Nord-Østerdalen

Hester og kjørere ved Folldal Verk, Verket hadde i tiden 33 hester.

Program:

  • 10.00 Velkommen, ved Bersvend Salbu.

  • 10.10 Om Stiftelsen Folldal Gruver og velkommen til Folldal, ved Torstein Johnsrud

  • 10.30 Nord-Østerdals og Circumferensens gruvehistorie, ved Jon Holm Lillegjelten

  • 11.15 Sosiale forhold i eldre tiders gruvesamfunn, ved Ida Bull

  • 12.00 Lunsj

  • 13.00 Vandring langs den sosiale akse ved Folldal Gruver, ved Torstein Johnsrud. NB: Utendørs.

  • 14.15 Kobbereksporten på 1700-tallet, ved Ragnhild Hutchison

  • 15.15 Arkivene ved Folldal Verk, ved Arild Alander

  • Avslutning ca. kl. 16