Lær å lese gammel (gotisk) håndskrift!

Har du gamle dokumenter liggende, som du ikke klarer å lese? Eller driver du med slektsgransking og ønsker å bruke primærkilder sjøl? Museumssenteret på Ramsmoen kan hjelpe deg.

  • DSCN0348.JPG

Har du gamle dokumenter liggende som du ikke klarer å lese, men gjerne skulle klart det? Eller kanskje du er interessert i lokalhistorie eller slektsgransking og ønsker å kunne gå inn i primærkildematerialet? For all historieforskning blir jo mye mer spennende ved å arbeide med primærkildene, enn med det andre har funnet ut og skrevet!

I dag bruker vi såkalt latinsk skrift. Men fram til godt og vel midten av 1800-tallet vart det brukt gotisk skrift i Norge. Overgangen skjedde i perioden om lag 1850-80. Når en altså skal befatte seg med originalkilder (primærkildemateriale) fra før denne tida, møter en på ei skrift med helt annerledes bokstavtyper enn vi bruker i dag.

Det å sette i gang å lære seg å tyde den gamle gotiske håndskrifta, kan være en høg terskel for mange. Derfor vil Musea i Nord-Østerdalen arrangere kurs i dette. Vi kjører et nybegynnerkurs over fem tirsdagskvelder i høst, med start 3. oktober, kl. 18:00. Vi tar ei kursavgift på 300 kroner for å dekke utgifter til kopier, samt litt kaffe/te og biteti.

Spørsmål kan rettes til museumssenteret, gjerne til kursholder Arild Alander. Påmelding til Musea i Nord-Østerdalen, museumssenteret Ramsmoen, innen 26. september.