Friluftsgudstjeneste

Gudstjeneste Skaperverkets dag på Dølmotunet, kl. 12.00. 2-åringene i hele kommuenen ønskes velkommen til å få 2-årsbok. 4 dåp.