BULL-SAMLINGEN (rettigheter til tekst: Rendalen kommune)

Gjenstander fra samlingen

Våningshuset på den gamle prestegården er fullt av møbler og gjenstander fra Bulls tid, og mange av dem har vært i bruk av Bull selv eller personer han skriver om. Blant annet kan du se vogga Bull ble lagt i som lite spedbarn på blåkammerset og høre på den pussige melodien i spilledåsa Bull skriver om i historia ”Tusen-Mikkel”. Den staselige stua er full av klenodier fra prestefamilien, og ovenpå har vi samlet alt fra ulveskinnspelsen og den staselige kjøresleden til Herr Samuel til Puss-Jos skomakerutstyr og krutthornet til Johan Dilt.

Da familien Bull flyttet fra Rendalen ble møblene deres solgt på auksjon. Men da bygdefolk fikk høre at det skulle bli museum i den gamle prestegården, syntes de det var så artig at de kom tilbake med ting de hadde kjøpt av familien Bull og som hadde stått her. Vi vet mye om hvordan rommene ble brukt og var møblert da Bull vokste opp fordi han selv var sterkt opptatt av at barndomshjemmet hans skulle bli museum, og laget derfor skisser av rommene.

Lenestolen Bull skrev i

Selv om Jacob Breda Bull hentet mye stoff fra Rendalen i sine folkelivsskildringer, skrev han aldri da han var i Rendalen. Men museet har også fått noen av møblene han hadde da han bodde i Christiania, og innredet ei skrivestue med disse.