Årsmøte 2022 venneforening

  •  (Foto/Photo)

SØNDAG 16.OKTOBER KL. 15:30 I FJELLHEIM SAMFUNNSHUS I VINGELEN

 

 

Det kalles med dette inn til årsmøte i Sara Oust venneforening.
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 22.september (se kontaktinfo under). Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

Sara Oust venneforening, URL: https://museainordosterdalen.no/sara-oust-venneforening
Styreleder: Ragnhild Aashaug
E-post: ragnhild.aashaug@gmail.com
Mobil: 970 40 929