Årbok for Nord-Østerdalen 2019

Ny årbok fra Musea i Nord-Østerdalen er nå å få kjøpt.
Den kan kjøpes i lokale bokhandler, samt på Museumssenteret Ramsmoen.

Pris kr 300,-

Bestilling kan sendes til: nord@annomuseum.no