Husdyrbruk i Nord-Østerdalen

Ny praktbok skrevet av Egil Simensen, utgitt av Musea i Nord-Østerdalen.

  • Bilde_Egil_Simensen.tif

BOKLANSERING PÅ RAMSMOEN

Husdyrbruket har lange tradisjoner i fjellbygdene. Det har vært sjølve hovednæringa som har satt sitt preg på bygdene og livet i dem. For de som skal føre tradisjonene videre, er det viktig å kjenne historien. Denne boka er et bidrag til det.

Husdyrbruk i Nord-Østerdalen beskriver utviklinga i husdyrbruket i Nord-Østerdalen – fra den første bosetninga med etablering av gardsbruk og fram til i dag. Vi får vite om de naturgitte forutsetningene, og om hold av storfe, sau, geit, hest og pelsdyr. Konflikten mellom rovdyr og husdyr, samvirketiltak knyttet til foredling av husdyrproduktene samt institusjoner knytta til kunnskapsbyggingen er også omtalt. Utviklinga i regionen er representativ for fjellbygdene generelt, og boka vil favne en videre lesekrets enn bare den lokale. Boka er illustrert med en rekke bilder fra fotoarkivet til Anno museum, Musea i Nord-Østerdalen.

 

Boka koster nå kr. 250 og er å få kjøpt på Ramsmoen.

  • Husdyrbruk_i_Nord-sterdalen2_lite.tif
    1/1