Husantunet

Du kan bruke audioguide til å fortelle deg om Husantunet. Den kan leies på Aukrustsenteret og guider på flere språk.


I sommer vil det også foregå omfattende vedlikeholdsarbeid på Vinterstua. Det skal skiftes tak og kjelleren skal restaureres. Arbeidene gjennomføres i regi av Anno museum, Musea i Nord-Østerdalen, og i samarbeid med Alvdal kommune.

Ellers er alle velkommen til å besøke Husantunet sommerenigjennom for ei god stund i vakre omgivelser. Velkommen til Husantunet.

http://nordosterdalsmuseet.no/3676.993.HUSANTUNET.html

Hilsen Alvdal kulturkontor, telefon 62489039

www.alvdal.kommune.no

  • Husantunet

Bebyggelsen på garden Nordre Husan ble fredet i 1941 og etter en langvarig restaurering ble Husantunet åpnet som museum i 1958. I følge arkitekt Halvor Vreim hos Riksantikvaren, er Husantunet en av landets best bevarte antikvariske gårdstun.To-tun: Tunet er et veldig klart eksempel på et såkalt to-tun, en tuntype som dominerte i Nord-Østerdalen fram til ca. 1850, men etter dette avløst av firkanttun. Særtrekk ved bebyggelsen: Det er i alt atten hus med hver sin funksjon. Hus med lignende funksjoner er plassert i nærheten av hverandre. Bolighus og bryggerhus er samlet nær vannkilden - mens uthusa er samlet lenger nord, med høylåve for hvert dyreslag. Sommer og vinterstue: Mange syntes det er rart med to bolighus på samme gard, men dette hadde sine grunner. Det var enklere hushold om sommeren. Vinterstua ble vasket og golvet malt. Det kan kort nevnes at sommerstua hadde delt inngangsdør, slik at de kunne ha den øvre døra åpen med oversikt over tunet og mens den nedre delen var lukket, holdt de dyr ute. Vinterstua hadde helt dørblad.