Holenstugu

  • IMG_6614.JPG

Stua kommer fra Framistugu, Holen iGrimsbu i Folldal, gnr 54, bnr 4.Stua var den første Anton Raabe flyttettil Uppigard-Streitlien. Flyttingenble påbegynt i 1942 og sluttført i 1945.Denne stua var fredet, og dariksantikvaren fikk kjennskap tilhvilken dårlige forfatning den var i, fikkRaabe tillatelse til å flytte den hit.Utskjæringene på svalgangen ergjort av Per Støen. Det er samme mannsom har laget klokketårnet på stabburet.På slutten av 1740 tallet ble gruva satt igang. Det betydde større omsetning for tømmer ogandre varer, og derav større ressurser for folk til å bygge store og fine hus. Holenstugu er etgodt eksempel på god byggeskikk på de større gårdene i Folldal. Grimsbu-Holen var ifolldalsmålestokk en ganske stor gård med mye skog og brukbar jordveg.Holenstugu er ei toetasjes tømmerstue med svalgang i begge etasjer. Første etasje er bygd i1755, og er ei nokså typisk folldalsstue med stor stue og klåvå. I 1773 fikk huset en etasje til,og mønsåsen fra den gamle stua ble flyttet opp. På mønsåsen er det skåret inn ANO 1755 D23 IUNIUS (juni) P.H. Påbyggingen gav huset et klart gudbrandsdalstrekk, og det varsnekkere fra Lesja som utførte arbeidet. Folldal ligger på overgangen mellom Østerdalen ogGudbrandsdalen, og kunne hente de beste håndverkerne fra begge dalførene. Noe senere bledet påbygd en bakstue. I ca. 1830 ble klåvåpartiet ombygd en del. Stua kommer fra Framistugu, Holen iGrimsbu i Folldal, gnr 54, bnr 4.Stua var den første Anton Raabe flyttettil Uppigard-Streitlien. Flyttingenble påbegynt i 1942 og sluttført i 1945. Denne stua var fredet, og da riksantikvaren fikk kjennskap tilhvilken dårlige forfatning den var i, fikk Raabe tillatelse til å flytte den hit.Utskjæringene på svalgangen er gjort av Per Støen. Det er samme mannsom har laget klokketårnet på stabburet. 

På slutten av 1740 tallet ble gruva satt igang. Det betydde større omsetning for tømmer ogandre varer, og derav større ressurser for folk til å bygge store og fine hus. Holenstugu er etgodt eksempel på god byggeskikk på de større gårdene i Folldal. Grimsbu-Holen var ifolldalsmålestokk en ganske stor gård med mye skog og brukbar jordveg.Holenstugu er ei toetasjes tømmerstue med svalgang i begge etasjer. Første etasje er bygd i 1755, og er ei nokså typisk folldalsstue med stor stue og klåvå. I 1773 fikk huset en etasje til,og mønsåsen fra den gamle stua ble flyttet opp. På mønsåsen er det skåret inn ANO 1755 D23 IUNIUS (juni) P.H. Påbyggingen gav huset et klart gudbrandsdalstrekk, og det varsnekkere fra Lesja som utførte arbeidet. Folldal ligger på overgangen mellom Østerdalen ogGudbrandsdalen, og kunne hente de beste håndverkerne fra begge dalførene. Noe senere bledet påbygd en bakstue. I ca. 1830 ble klåvåpartiet ombygd en del.